ZRUŠENO: Odborné přednášky Forever Living Products / Péče o tělo 28.5.2016 Brno + 4.6.2016 Praha

ZRUŠENO:
Z technických důvodů nakonec dochází k úplnému zrušení Odborných přednášek Forever Living Products / Péče o tělo v původních termínech 28.5.2016 od 10:00 hod. v místě Hotel Bobycentrum ****, Sportovní 559/2a, Brno a4.6.2016 od 10:00 hod. v místě Forever Living Products, Vlnitá 77/33, Praha 4.

O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

 a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

 b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

 Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top