ZMĚNA / NOVÝ TERMÍN: JEFF SCOTT SOTO (USA) 28.9.2015 Brno + 29.9.2015 Praha

ZMĚNA / NOVÝ TERMÍN: 
Z důvodu přesunu celého evropského turné došlo v září 2015 k ohlášení změn termínů obou koncertů v ČR zpěváka JEFF SCOTT SOTO (USA) z původních 28.9.2015 od 20:00 hod. v místě Hudební klub Melodka, Kounicova 20/22, Brno a 29.9.2015 od 20:00 hod. v místě NOVÁ CHMELNICE, Koněvova 219, Praha 3. 

Pořadateli se podařilo vyjednat v rámci nového turné pouze jeden nový, společný náhradní termín:
11.4.2016 20:00, NOVÁ CHMELNICE, Koněvova 219, Praha 3 

Zakoupené vstupenky na oba původní termíny zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníkům, kterým nový společný termín akce nevyhovuje, je umožněno vrátit vstupné, a to pouze do data nového termínu 11.4.2016.
O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky na původní termíny 28.9.2015 od 20:00 hod./ Brno a 29.9.2015 od 20:00 hod./ Praha.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top