ZMĚNA: Caveman, Divadlo Palace - namísto 8.3. se odehraje 15.3.2016

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat,

že z technických důvodů dochází ke změně termínu představení Caveman z původního termínu 8.3.2016 od 19:00 hod. v místě Divadlo Palace, Václavské nám. 43, Praha 1. Nové datum je 15.3. 2016 od 19:00.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníkům, kterým plánovaná změna termínu akce nevyhovuje, je umožněno vrátit vstupné, a to pouze ve lhůtě 
do 18.1.2016. O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky na původní termín.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top