NA KONCERTU ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA ZAZNÍ DVOŘÁKOVA "NOVOSVĚTSKÁ"

24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha na ticketportal.cz
read more in English

24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha
se slavnostním udílením Ceny Charity Česká republika
Srdečně vás zveme na 24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha
konaný pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky.

100 % z ceny každé zakoupené vstupenky podpoří veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha pořádanou ve prospěch České nemocnice v Ugandě. Každá vstupenka podpoří týdenní provoz jednoho nemocničního lůžka. (
www.nemocniceuganda.cz).

31.10.2015 19:30 (So)   Obecní dům - Smetanova síň, nám. Republiky 5, Praha 1
VSTUPENKY NA 24. BENEFIČNÍ KONCERT ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA

PROGRAM:
Cena Charity Česká republika 2015
Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla. Moderuje Vladimír Kořen.

Prague Cello Quartet
Petr Iljič Čajkovskij:
Variace na rokokové téma
Freddie Mercury:
Bohemian Rhapsody
Paul Ballard: Mr. Sandman

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Antonín Dvořák:
Symfonie č. 9 e moll, op. 95 "Novosvětská"

Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, zašlete finanční dar na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě: 749126/5500. Děkujeme.

Vstupenky můžete zakoupit též on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!
ZTP/P info:
Pro vozíčkáře vyhrazena střední ulička, vstupné 250 Kč bez další slevy. Sleva "50% ZTP/P,DOPR." platí pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba). Sleva je k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, vyberte vstupenky a slevu zvolte v nákupním košíku.

-TH-

Top