ZRUŠENO: Sněhová královna 20.9.2015 v 11:00 i v 15:00 hodin

ZRUŠENO:

 

z rozhodnutí producentů se ruší představení SNĚHOVÁ KRÁLOVNA dne 20.9.2015 od 11.00 hodin a 15.00 hodin.

 

O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

 

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

 

vstupné vrací tentýž prodejce

 

2/ platba vstupenek po internetu

 

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

 

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

 

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top