ZMĚNA HOSTŮ: COUNTRY PARNÍK 2015 - 9.7.2015

Vážení zákazníci,

vzhledem k náhlé operaci Standy Chmelíka dochází k přeobsazení hostů na akci COUNTRY PARNÍK 2015 dne 9.7.2015.

Vstupenky zůstávají v platnosti, nebo můžete požádat o vrácení vstupného, nejpozději však do 31.7. 2015.

O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky dle následujících parametrů:

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky zašlete emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojte čestné prohlášení, že si nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ TICKETPORTAL
Top