ZMĚNA: Mauglí 17.10. 11:00 a 14:00 v divadle Kalich

ZMĚNA: 

Z provozních důvodů dochází ke změně termínu muzikálu Mauglí z termínu 17.10. od 11:00 na termín 18.10. od 11:00 a z termínu 17.10. od 14:30 na termín 18.10. od 14:30.

Vstupenky zůstávají na náhradní termíny v platnosti bez nutnosti výměny. Pokud někomu náhradní termín nebude vyhovovat, může mu být vstupenka vyměněna na jiný termín anebo vráceno vstupné v místě zakoupení vstupenek.  

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top