ZMĚNA: KAREL PLÍHAL 12.6.2015 20:00 Zámecký amfiteátr Buchlovice

ZMĚNA:
Ze zdravotních důvodů dochází kezměně termínu koncertu Karla Plíhala v rámci letošního Buchlovského hudebního léta z původního termínu 12.6.2015 od 20:00 hod. v místě Zámecký amfiteátr Buchlovice.

Nový, náhradní termín představení: 2.8.2015 od 19:00 hod.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníkům, kterým nový termín akce nevyhovuje, je umožněno vrátit vstupné, a to pouze do data nového termínu 2.8.2015. O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky na původní termín 12.6.2015 od 20:00 hod.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top