ZMĚNA TERMÍNU: Přerov - V Paříži bych Tě nečekala, tatínku se dnes (18.5.2015) nekoná - PŘESOUVÁ SE NA ČERVNOVÝ TERMÍN, který bude upřesněn

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás jménem pořadatele informovat o následujícím:

ZMĚNA/ZRUŠENO:

původně plánované představení na dnešní večer 18.5.2015 v Přerově

V Paříži bych Tě nečekala, tatínku je z důvodu hospitalizace pana Petra Nárožného přeloženo na jiný, červnový, termín, který bude ještě pořadatelem upřesněn.

Vstupenky zůstávají v platnosti i na náhradní termín, není třeba je vyměňovat.

O vrácení vstupného v lze v případě nevyhovujícího náhradního termínu požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky do náhradního data představení.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky zašlete emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojte čestné prohlášení, že si nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ TICKETPORTAL
Top