ZMĚNA: OUR LAST NIGHT - Lucerna Music Bar- původně 15.5.2015, přeloženo na 16.5.2015

ZMĚNA:

původně plánovaný koncert skupiny OUR LAST NIGHT, který se měl konat DNES 15.5.2015 v Lucerna Music Baru, byl z technicko-logistických důvodů
přesunut na ZÍTRA, tedy sobotu, 16.5.2015.

Vstupenky zůstávají v platnosti i na zítřejší termín, není třeba je vyměňovat.

O vrácení vstupného v lze v případě nevyhovujícího náhradního termínu požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky (s datem 15.5.2015), a to od 19.5.2015 a nejpozději do 19.6.2015 .

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky zašlete emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojte čestné prohlášení, že si nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ

Top