ZRUŠENO: HOREČKA SOBOTNÍ NOCI 15. a 16.5.2015 od 19:00 hod. v divadle Kalich.

ZRUŠENO: 

představení HOREČKA SOBOTNÍ NOCI 
v termínu 15. a 16.5.2015 od 19:00 hod. v divadle Kalich.


O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky do 31. 5.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky je třeba zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top