ZMĚNA:Re-kabaret 30.6.2015 v Divadle Bolka Polívky

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás jménem pořadatele informovat o následujícím: ZMĚNA/ZRUŠENO: původně plánovaná akce Re-kabaret , který se měl konat dne 30.6.2015 v Divadle Bolka Polívky od 19:00, byl přeložen na NOVÝ TERMÍN 29.6.2015 od 19:30 hodin. Vstupenky zůstávají v platnosti i na náhradní termín, není třeba je vyměňovat. O vrácení vstupného v lze v případě nevyhovujícího náhradního termínu požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky, a to pouze a nejpozději do 1.6.2015. 1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce vstupné vrací tentýž prodejce 2/ platba vstupenek po internetu a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky zašlete emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojte čestné prohlášení, že si nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení. REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ
Top