ZRUŠENO: METAL ALL STARS 24.4.2015 20:00 Forum Karlín, Praha

ZRUŠENO:
Z technických důvodů je definitivně zrušen přeložený koncert metalových hvězd METAL ALL STARS v termínu 24.4.2015 od 20:00 hod. a v místě Forum Karlín, Pernerova 676/51, Praha 8 - Karlín. Původní termín koncertu pod názvem BEATFEST: METAL ALL STARS byl 6.12.2014 od 20:00 hod. Zrušení akce pochopitelně platí i pro vstupenky na setkání s vystupujícími umělci MEET & GREET v termínu 24.4.2015 od 18:00 hod., potažmo v původním 6.12.2014 od 18:00 hod. 

O vrácení vstupného na oba termíny lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky od pátku 24.4.2015.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky je třeba zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top