ZRUŠENO: Velký holky nepláčou 19.4. 19:00 v Divadle Bez zábradlí

ZRUŠENO: Divadlo Bez zábradlí ruší z provozních důvodů představení VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU, které se mělo konat v neděli, tj. 19.4.2015 od 19:00 hodin. O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky. 1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce vstupné vrací tentýž prodejce 2/ platba vstupenek po internetu a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky je třeba zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát. Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení. REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ
Top