ZRUŠENO: SALON KUPKA 17.4.2015 - Divadlo Na zábradlí

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás jménem pořadatele informovat o následujícím:

ZRUŠENO:

Divadlo Na zábradlí ruší z provozních důvodů představení SALON KUPKA, které se mělo konat dnes, tj. 17.4.2015 od 21:00 hodin.

O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky, nejpozději však do 24.4.2015.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky zašlete emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojte čestné prohlášení, že si nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ

Top