ZRUŠENO: KREYSON NÁVRAT KRÁLE - 10.4.2015 - Dům kultury v Teplicích

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás jménem pořadatele informovat o následujícím:

ZRUŠENO:

z důvodu onemocnění pana Ladislava Křížka je zrušen koncert slupiny KREYSON - NÁVRAT KRÁLE, který se měl konat dne 10.4.2015 v Domě kultury v Teplicích od 20:00 hodin.

O vrácení vstupného v plné výši lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 –návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky zašlete emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojte čestné prohlášení, že si nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ
Top