ZRUŠENO: Divadlo U 22 v Uhříněvsi - ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

ZRUŠENO: z technických důvodů se bez náhrady ruší představení BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID dne 19.3.2015 v divadle v Uhříněvsi. O případné vrácení vstupného si můžete zažádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky. 1/platba rezervovaných vstupenek nebo jejich přímý nákup u prodejce vstupné vrací tentýž prodejce 2/ platba vstupenek po internetu a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát (vzor v příloze) Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení. REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ TICKETPORTAL
Top