ZMĚNA: Divadlo Komedie 11.3.2015 - namísto představení MEZI NÁMA DOBRÝ, bude uveden KEBAB

ZMĚNA:

dnes, 11.3.2015 uvede Divadlo Komedie namísto původně plánovaného představení MEZI NÁMA DOBRÝnáhradní představení KEBAB.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

O případné vrácení vstupného si můžete zažádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 20.3.2015.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo jejich přímý nákup u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově, budou-li vstupenky doručeny osobně, nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 –návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky je třeba zaslatemailemNEJPOZDĚJI 19.3.2015na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát (vzor v příloze)

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ TICKETPORTAL

Top