57. SMETANOVA LITOMYŠL - POSKYTOVANÉ SLEVY

SMETANOVA LITOMYŠL NA TICKETPORTAL.CZ 
SMETANOVA LITOMYŠL
57.
MEZINÁRODNÍ OPERNÍ FESTIVAL
57th
INTERNATIONAL OPERA FESTIVAL
SMETANOVA LITOMYŠL - PROGRAM

HROMADNÉ OBJEDNÁVKY / GROUP ORDERS
(pracovní dny - working days 9:00 -18:00)
rezervace@ticketportal.cz

SLEVY / DISCOUNTS
GALA KONCERT - NÁVŠTĚVA V METROPOLITNÍ OPEŘE N.Y.
Slevy České spořitelny a.s., Generálního partnera festivalu / Discounts provided by Česlá spořitelna, a.s., Festival's General Partner
- sleva 20 % pro držitele platební karty České spořitelny / discount 20% for Česká spořitelna payment card holders

- sleva 20% pro členy Premier Benefit Clubu / discount 20% for members of Premier Benefit Club
Slevy se vztahují na JEDNU vstupenku a váží se k předložené platební kartě nebo k předložené kartě člena Premier Benefit Clubu. Příslušnou kartu a průkaz totožnosti je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání pořadu. Obě slevy nelze uplatnit současně na jednu vstupenku ani je kombinovat s jinými slevami.
Discount can be applied to ONE ticket and binds to the submitted payment card or member card. Appropriate card and ID card must be presented together with the ticket on entry to the concert venue. Both discounts can not be applied together on one ticket as well as together with another discounts.


MALÝ PRINC / HUDEBNÍ ZEMĚKOULE / LOUTKANDO GRANDO / Bedřich Smetana: DVĚ VDOVY
- 50% pro děti do 15 let a studenty / 50% for children up to 15 and students

● NA VŠECHNY POŘADY / FOR ALL PRODUCTIONS
(kromě NOVÉ HRADY / except NOVÉ HRADY CHATEAU)
- 50% držitelům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovodu držitelů průkazu ZTP/P (jedna osoba)
Průkaz ZTP či ZTP/P je třeba předložit spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do místa konání pořadu.
50% to disabled people and their guides (one person)
The medical certificate or another official document must be presented together with the concessionary ticket on entry to the concert venue.

● NA VŠECHNY POŘADY / FOR ALL PRODUCTIONS
(kromě NOVÉ HRADY / except NOVÉ HRADY CHATEAU)

- 50% pro vozíčkáře do sektoru, který je určen výhradně jim / 50% for wheelchair users to the wheelchair sector

Poskytované slevy jsou k dispozici na prodejních místech Ticketportal i na internetu - vyberte vstupenky a příslušnou slevu zadejte v nákupním košíku.
Discounts are available at Ticketportal sales points as well as directly on ticketportal.cz - select tickets and enter appropriate discount in shopping cart.
Top