ZMĚNA: MICHAL HRŮZA NOC/DEN TOUR 2015 9.4.2015 20:30 Klub ART, Opava

ZMĚNA:
Z technických důvodů bylpřeložen druhý, přidaný koncert v rámci MICHAL HRŮZA NOC/DEN TOUR 2015 v termínu 9.4.2015 od 20:30 hod. v místě Klub ART, Beethovenova, Opava.

Nový, náhradní termín koncertu: 7.4.2015 od 20:30 hod.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníkům, kterým nový termín akce nevyhovuje, je umožněno vrátit vstupné, a to pouze do data nového termínu 7.4.2015. O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky na původní termín 9.4.2015 od 20:30 hod.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

 vstupné vrací tentýž prodejce 

2/ platba vstupenek po internetu 

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu 

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát 

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení. 

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top