ZMĚNA / ZRUŠENO: 5.12.2014 bylo zrušeno představení Mefista v Divadle Komedie - náhradní termín 4.2.2015 v Divadle ABC!

ZMĚNA / ZRUŠENO:
v pátek 5.12.2014 bylo zrušeno představení Mefista v Divadle Komedie.

Náhradní termín byl stanoven na 4.2.2015 a představení se odehraje v divadle ABC.

Zakoupené vstupenky na zrušený termín nezůstávají v platnosti, a je třeba je vyměnit.
Zákazníci
mohou požádat o vrácení vstupného v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky do 31.1.2015.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 –návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky zašlete emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojte čestné prohlášení, že si zákazník nárokujete vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ TICKETPORTAL

Top