DŮLEŽITÉ: HOSPITALITY PRAGUE 24.10.2014 20:00 Klub SaSaZu, Praha

POKYNY PRO VRACENÍ VSTUPNÉHO: 
Z blíže nespecifikovaných technických důvodů ze strany klubu nebyl několika desítkám návštěvníkům s platnou vstupenkou umožněn vstup na taneční party HOSPITALITY PRAGUE v termínu 24.10.2014 od 20:00 hod. a v místě Klub SaSaZu, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 - Holešovice. Party byla do klubu SaSaZu přesunuta v posledním týdnu před termínem akce z Výstaviště Expo, Křižíkův pavilon E, Praha 7 - Holešovice z důvodu komplexní reorganizace na holešovickém Výstavišti.

Pořadatel akce Beat Promotion s.r.o. se hluboce omlouvá všem návštěvníkům, kteří se na akci nedostali (oficiální vyjádření), a umožňuje jim z důvodu znemožnění vstupu na party ze strany klubu vrátit vstupné takto: 

O vrácení vstupného je možné požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné nepoužité vstupenky, tj. vstupenky s neutrženým kontrolním ústřižkem.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3/ platba vstupenek na dobírku

vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top