ZRUŠENO: Gruzínské národní show - SUKHISHVILI 8.11.2014 20:00 Kongresové centrum Praha

ZRUŠENO:
Z technických důvodů seruší představení Gruzínské národní show - SUKHISHVILI v termínu 8.11.2014 od 20:00 hod. a v místě Kongresové centrum Praha, Kongresový sál, Praha 4 - Nusle.

O vrácení vstupného je možné požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.
Má-li zákazník zájem o vstupenky na první "podvečerní" představení Gruzínské národní show - SUKHISHVILI 8.11.2014 od 18:00 hod., Kongresové centrum Praha, Kongresový sál, Praha 4 - Nusle má po vrácení při nákupu nových vstupenek nárok na slevu ve výši 200,- Kč na každou nově zakoupenou vstupenku.

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3/ platba vstupenek na dobírku

vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top