ZRUŠENO: veřejná generálka muzikálu ROMEO A JULIE v divadle Hybernia 1.3. a 2.3. 2015

ZRUŠENO:

Vážení diváci,
veřejná generálka muzikálu
ROMEO A JULIE  v divadle Hybernia, která se měla konat 1.3. a 2.3. 2015 od  18:00  je z technických důvodů zrušena.

.


O vrácení vstupného je možné požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky .

1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cza připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3/ platba vstupenek na dobírku

vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Váš TICKETPORTAL

Top