ZRUŠENO: EVA PILAROVÁ 12.9.2014 12.9.2014 KOLIBA PRAHA, PRAHA 4

Eva Pilarová na ticketportal.cz
Koncert Evy Pilarové a Cimbal Music
plánovaný na 12.9.2014 v Koliba Praha
byl z technických důvodů zrušen.


Požadavek na vrácení vstupného je možné uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.


INFORMACE K VRACENÍ VSTUPNÉHO
požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit POZOR! Nejpozději do 26. září 2014!
Vstupné bude vráceno oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení, tj. v místě úhrady vstupného.
1) platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek na prodejním místě
vstupné vrací prodejní místo, kde byla vstupenka zakoupena
2) platba vstupenek na internetu
a) vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou
vstupné vrací centrální kancelář Ticketportal.cz - Politických vězňů 15, Praha 1 - hotově
nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny,
zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu
b) elektronické vstupenky typu HOMEticket
vstupné vrací centrální kancelář Ticketportal.cz - Politických vězňů 15, Praha 1 - hotově
nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny - vstupenky
lze zaslat emailem na adresu
reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení,
že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát
3) platba vstupenek na dobírku
vstupné vrací centrální kancelář Ticketportal.cz - Politických vězňů 15, Praha 1 - hotově
nebo převodem na účet, jehož číslo je nutné uvést do průvodního dopisu,
zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Team Ticketportal

dotazy:reklamace@ticketportal.cz
nebo on-line Zákaznická podpora na ticketportal.cz v pravém dolním rohu Vašeho monitoru

-TH-

Top