ZRUŠENO: COUNTRY PARNÍK / Radek Tomášek 25.9.2014 19:00 Loď Jiří, Poděbrady

Poslední letošní COUNTRY PARNÍK, plavba výletní lodí Král Jiří s koncertním vystoupením Radka Tomáška v termínu 25.9.2014 od 19:00 hod. od Zámeckého nábřeží, Poděbrady je z technických důvodů (oprava plavebních komor) zrušena.

Vrácení zakoupených vstupenek je možné pouze do konce měsíce října 2014. O vrácení vstupného je možné požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky, a to nejpozději do 31.10.2014.

 1/platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top