ZMĚNA: SWEET (UK) 22.3.2014 20:00 Sportovní hala, Hluk u Uherského Hradiště

ZMĚNA:
Ze zdravotních důvodů se potřetí mění termín koncertu SWEET (UK), který se měl odehrát místo původního termínu 22.11.2013 od 20:00 hod. v dalších náhradních termínech 7.3.2014 od 20:00 hod. a následně 22.3.2014 od 20:hod., vždy v místě Sportovní hala, Boršická 1313, Hluk u Uherského Hradiště.

Nový náhradní termín koncertu:
22.3.2014 20:00 = 27.6.2014 20:00,Sportovní hala, Boršická 1313, Hluk u Uherského Hradiště

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je vyměňovat. Zákazníkům, kterým nový termín nevyhovuje, je umožněno vrátit vstupné, a to pouze do 31.3.2014. O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3/ platba vstupenek na dobírku

vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top