ZMĚNA TERMÍNU: Divadlo Bolka Polívky U22 - DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU z 27.1. na 6.3.2014

Vážení zákazníci, jménem pořadatele si Vás dovolujeme informovat o následující změně:

z technických důvodů bylo v Divadle Bolka Polívky U22 přeloženo představení DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU z původního termínu 27.1.2014 na6.3.2014.

Vstupenky zůstávají v platnosti, v případě nevyhovujícího termínu lze požádat o vrácení vstupného.

O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky.

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3/ platba vstupenek na dobírku

vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení TICKETPORTAL

Top