Souhlas se zpracováním osobních údajů AC Sparta Praha

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zakoupením permanentní vstupenky zákazník souhlasí s tím, aby společnost AC Sparta Praha fotbal a.s., se sídlem Praha 7, Milady Horákové 98 (případně její smluvní zpracovatel údajů či logistický partner) získané údaje zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely zajištění práv plynoucích z permanentní vstupenky. Majitel permanentní vstupenky souhlasí s využíváním uvedených údajů pro marketingové účely AC Sparta Praha fotbal, a.s. a jejích partnerů. Majitel permanentní vstupenky rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje budou za shora uvedeným účelem zpracovány  po dobu 10 let po skončení platnosti permanentní vstupenky. Majitel permanentní vstupenky má k takto získaným údajům právo přístupu, jakož i práva subjektu údajů podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Top