ZRUŠENO: ESCAPE THE FATE (USA) 23.6.2013 / 25.11.2013 Praha

ZRUŠENO:
Z technických důvodů byl definitivně zrušen přeložený koncert skupiny ESCAPE THE FATE (USA), který se měl odehrát místo původního termínu a místa 23.6.2013 od 19:30 hod., Futurum Music Bar, Zborovská 7, Praha 5 v náhradním termínu 25.11.2013 od 19:30 hod. a na novém místě Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praha 1.

O vrácení vstupného lze požádat v místě zakoupení=zaplacení po předložení platné vstupenky. Vstupné je možné vrátit v síti Ticketportal pouze do 29.12.2014, po tomto datu vrací vstupné pořadatel akce Conspiracy.cz (kontakt: conspiracy@conspiracy.cz).

1/ platba rezervovaných vstupenek nebo přímý nákup vstupenek u prodejce

vstupné vrací tentýž prodejce

2/ platba vstupenek po internetu

a/ vyzvednutí na prodejním místě či obdržení vstupenek poštou – vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

b/ elektronické vstupenky typu HOMEticket - vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny – vstupenky lze zaslat emailem na adresu reklamace@ticketportal.cz a připojit čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vstupné za předmětné vstupenky pouze jedenkrát

3/ platba vstupenek na dobírku

vstupné vrací centrální kancelář – Politických vězňů 15, Praha 1 – hotově nebo převodem na účet, který je nutné uvést do průvodního dopisu, zašle-li zákazník vstupenky poštou na výše uvedenou adresu

 

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Reklamační oddělení Ticketportal

Top