Změna představení ve Stavovském divadle dne 22.10.2013

měna repertoáru ve Stavovském divadle: 22. 10. 2013 od 19:00 hod.:

 původně: Kouzelná flétna

 nyní: Le nozze di Figaro

Vstupenky zůstávají v platnosti.

 Nebo vstupné se vrací po předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení=zaplacení. V případě, že jste si zakoupili vstupenku přímo prostřednictvím internetu je potřeba požádat o vrácení vstupného přímo centrální kancelář TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00, anebo ji zaslat poštou na tutéž adresu. V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat (vzor v příloze) či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si nárokujete vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese: reklamace@ticketportal.cz a zaslat vstupenky i vyplněné čestné prohlášení elektronicky. Vstupné je v případě internetového nákupu vstupenek vraceno návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny. V případě vstupenek objednaných na dobírku, je potřeba vrátit originál vstupenky osobně či poštou též na adresu centrály, do průvodního dopisu je však potřeba napsat číslo účtu, na který bude vstupné zasláno zpět

Top