Změny v ND: 11.9., 27.9., 3.11., 27.11., 15.12. a 16.12. 2013 - Národní divadlo

Národní divadlo vyhlásilo změny pro novou sezónu 2013/2014.

Vstupenky se vrací v místě zakoupení nejpozději do data náhradního představení.

 

 

11. 9. 2013 od 19:00 hod.:  původně: Zahradní slavnost

                                                  nyní: Racek

 

27. 9. 2013 od 19:00 hod.:  původně: Libuše

                  nyní: Prodaná nevěsta

 

 

3. 11. 2013 od 19:00 hod.: původně: Richard III.

                                                   nyní: Racek

 

27. 11. 2013 od 19:00 hod.: původně: Figarova svatba

                                                  nyní: Mikve

 

15. 12. 2013 od 19:00 hod.: původně: Richard III.

                                                   nyní: Strýček Váňa

 

16. 12. 2013 od 19:00 hod.: původně: Figarova svatba

                                                  nyní: nehraje se

 

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top