ZRUŠENO: Koncert Kataríny Knechtové 9.8. 2013

ZRUŠENO: Koncert Kataríny Knechtové 9.8. 2013

Z technických důvodů se ruší koncert Kataríny Knechtové na Letní scéně Vyšehrad, který se měl konat dne 9.8.2013.

Vstupné se vrací v místě zakoupení vstupenek, a to nejpozději do 31.8.2013

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Top