ZMĚNA: JAROSLAV DUŠEK - náhradní termíny za 3.6.2013 ĆTVRTÁ DOHODA, 4.6. 2013 PÁTÁ DOHODA - KLUB LÁVKA

Vážení zákaznícii,

Klub Lávka vypsal tyto náhradní termíny za zrušená představení 3.6. a 4.6.2013 v důsledku povodní:

3.6.2013 Čtyři dohody - náhradní termín pátek 28.6.2013
4.6.2013 Pátá dohoda - náhradní termín sobota 29.6.2013

Vstupenky zakoupené na původní termíny zůstávají v platnosti, nevyměňují se.
Pokud se vám nehodí náhradní termín představení, můžete zažádat o vrácení vstupného následujícím způsobem:

Po předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení=zaplacení, a to bez zbytečného odkladu.
V případě, že si zakoupil vstupenku přímo prostřednictvím internetu je potřeba požádat o vrácení vstupného přímo centrální kancelář TICKETPORTAL, Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00, anebo ji zaslat poštou na tutéž adresu.

V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si nárokujete vrácení peněz za předmětné představení jen jednou.

Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese: reklamace@ticketportal.cz a zaslat vstupenky i vyplněné čestné prohlášení elektronicky.

Vstupné je v případě internetového nákupu vstupenek vraceno návratovou transakcí na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny.

 

V případě vstupenek objednaných na dobírku, je potřeba vrátit originál vstupenky osobně či poštou též na adresu centrály, do průvodního dopisu je však potřeba napsat číslo účtu, na který bude vstupné zasláno zpět.

 

Omlouváme se Vám za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

TEAM Ticketportal

Top