ZMĚNA: SHIRLEY VALENTINE 29.5.2013 19:00 Reduta, Olomouc

ZMĚNA:
Z náhlých zdravotních důvodů se mění termín představení SHIRLEY VALENTINE,které se mělo původně odehrát v termínu 29.5.2013 od 19:00 a v místě Reduta Moravské filharmonie Olomouc.
Nový termín:
29.5.2013 19:00 = 16.6.2013 19:00, Reduta Moravské filharmonie Olomouc

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín a nové místo konání akce a není potřeba je vyměňovat. Zákazníci, kterým nový termín představení nevyhovuje, mohou vracet zakoupené vstupenky na původní termín pouze do data nového termínu 16.6.2013 takto:

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky na původní termín 29.5.2013 pouze v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku na původní termín 29.5.2013 prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek na původní termín 29.5.2013 vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top