ZRUŠENO: Garderobier 20.5. Divadlo Bolka Polívky Brno

Představení Garderobier 20.5. Divadlo Bolka Polívky Brno  je z důvodu umrtí v rodině paní Vašaryové zrušeno.

Náhradní termín není !


 
Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení do 30.6.2013
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese: reklamace@ticketportal.cz.


 

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top