ZRUŠENO: AARON LORDSON & DIANA PETROVA - Soul and Classic 10.5.2013 20:00 Hybernia, Praha

ZRUŠENO:
Z technických důvodů byl zrušen koncert AARON LORDSON & DIANA PETROVA - Soul and Classic, který se měl odehrát v termínu 10. 5. 2013 od 20:00 hod. v místě Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, Praha 1.

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.
 

The concert of AARON LORDSON & DIANA PETROVA - Soul and Classic, 10th May 2013 at 8:00 pm, Hybernia Theatre, nám. Republiky 4, Prague 1, was unfortunately canceled for technical reasons.

Refunds for tickets can be claimed on presentation of a valid ticket at the point of purchase.
In the event that a customer has purchased a ticket via the Internet - CardPay - original tickets must return directly to the head office of Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, or send it by mail with a request for a ticket refund with the account number.
In case of tickets felfprinted form HOMEticket need to simultaneously send or to place fill and an affirmation that the customer claims a refund for the performance in question only once. When you return the tickets selfprinted form HOMEticket is possible to contact the head office of Ticketportal by the e-mail address:
reklamace@ticketportal.cz.

In this situation, we apologize and thank you for your understanding.

Top