PET SHOP BOYS live & AFTERPARTY - ZTP/P info / Info for disabled

03.7.2013 22:00 (St)
KV Arena, Západní 1812/73, Karlovy Vary

Bližší info a vstupenky
na PET SHOP BOYS live & AFTERPARTY zdeINFORMACE PRO VOZÍČKÁŘE A DRŽITELE PRŮKAZU ZTP/P


PET SHOP BOYS LIVE
- bezbariérový přístup zajištěn
- vozíčkáři za 350,- Kč (plocha nad sektory 105, 106) 
  tuto vstupenku na stání může zakoupit i a jedna osoba jako doprovod vozíčkáře.
- držitel průkazu ZTP/P se slevou za 350,- Kč na sezení v sektoru 103, 
  tuto vstupenku může zakoupit i a jedna osoba jako doprovod držitele průkazu ZTP/P.
Pozor! U vstupu je nutné společně se zlevněnou vstupenkou předložit průkaz ZTP/P!

AFTERPARTY
vozíčkáři za 100,- Kč
- držitel průkazu ZTP/P a jedna osoba jako doprovod se slevou, cena po slevě 100,- Kč
Pozor! U vstupu je nutné společně se zlevněnou vstupenkou předložit průkaz ZTP/P!

INFORMATION FOR WHEELCHAIR USERS AND DISABLED
PET SHOP BOYS LIVE

- disabled access provided
- wheelchairs users for CZK 350,- (area above sectors 105, 106)
   This ticket for standing can be purchased also by one person to accompany wheelchair user.
- severely disabled people with the reduction (price after discount CZK 350,-) - sector 103
   This ticket can be purchased also by one person to accompany disabled person.
Attention! The medical certification or another official card must be presented
on entry to event venue together with discounted ticket.

AFTERPARTY
- wheelchairs users for CZK 100,-
- severely disabled person and one person as an assistance - discounted tickets, price after discount CZK 100,-
Attention! The medical certification or another official card must be presented
on entry to event venue together with discounted ticket.
Top