ZMĚNA: STAVOVSKÉ DIVADLO 3.4.2013 Z PRACHU HVĚZD namísto inscenace SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ

Vážení zákazníci,

Národní divadlo nás dnes informovalo, že dnešní představení  SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ bylo zrušeno,  a sice z důvodu pokračující zdravotní indispozice paní Kateřiny Burianové. Dnes, tedy ve středu 3. dubna 2013 je divadlo nuceno provést následující změnu programu: ve Stavovském divadle uvede jako náhradu inscenaci hry Lenky Lagronové Z PRACHU HVĚZD.

Vstupenky zůstávají v platnosti.

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení. V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu. V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese: reklamace@ticketportal.cz

Váš TEAM Ticketportal

Top