ZMĚNA: 27.3.2013 19:00 Stavovské divadlo - místo představení Srpen v zemi indiánů Racek

Změnu programu ve Stavovském divadle: 27.3.2013 19:00 - místo představení Srpen v zemi indiánů bude odehráno představení Racek.

Vstupenky zůstávají v platnosti; pokud nebude chtít divák navštívit náhradní představení, bude mu vráceno vstupné.

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.

V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.

V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou.Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese: reklamace@ticketportal.cz

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top