SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK - VELIKONOCE


SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
NA TICKETPORTAL.CZ


78. KONCERTNÍ SEZÓNAFOK used on | zaměřeno na


ANTONÍN DVOŘÁK: REQUIEM
Na poslední březnový týden připadají letos nejvýznamnější svátky v roce – Velikonoce. Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK pro tuto příležitost připravil provedení duchovně závažného díla, jedné z nejoblíbenějších skladeb svého druhu vůbec, Requiem českého skladatele Antonína Dvořáka.
Ke kompozici mše za zemřelé se Dvořák nerozhodl pod dojmem smrti někoho blízkého ani v předtuše smrti vlastní, podnět k práci byl mnohem prozaičtější: objednávka hudebního festivalu v Birminghamu na dílo "nejvyšší závažnosti". Původně neurčitá zakázka nabyla konkrétnějších rozměrů, když Dvořákův londýnský vydavatel, Alfred Littleton, Dvořákovi navrhl, že zamýšleným dílem by mohlo být právě Requiem. Zdá se, že tento podnět přišel v příhodný čas. Dvořák se právě nacházel na prahu padesátky a ve svém novém díle se rozhodl bilancovat a zásadně vyslovit vše, k čemu se jako skladatel i jako člověk dopracoval. Na vrcholu svých tvůrčích sil se pouští do zpovědi o svém vztahu k Bohu a pokouší se zodpovědět nejzákladnější otázky po smyslu lidského bytí.
Kompozicí latinského textu mše za zemřelé navázal Dvořák na řadu svých předchůdců (Mozart, Berlioz, Verdi, aj.) a zároveň i na svá předchozí díla z oboru duchovní hudby, oratoria Stabat mater a Svatá Ludmila a Mši D dur. Requiem začal Dvořák skicovat na Nový rok 1890 a dokončil jej v říjnu téhož roku. Na díle si velmi zakládal a pracoval na něm s mimořádným zaujetím, o čemž svědčí i zmínky o průběhu práce v jeho korespondenci. V polovině ledna 1890 píše příteli Aloisi Göblovi: "Snad Vás bude zajímat, když Vám povím, že pracuji na velkém Rekviem, které se má v Birminghamu r. 1891 provozovat. První číslo, pak ‚Dies irae‘ a ‚Tuba mirum‘ až k ‚Quid sum miser‘ mám již hotovo. Dá-li pánbůh a půjde to tak dále, bude to něco."  V červnu Dvořák informuje Antonína Rusa: "Mé Rekviem pokračuje valně (mám již 2/3 hotovy) a doufám, že budu brzo hotov." V dopise hudebnímu kritikovi Emanuelu Chválovi Dvořák vzácně odhaluje něco málo ze svých záměrů: "Rekviem mám hotové a nyní scoruju a těšilo by mě velmi Váš upřímný úsudek o díle mém slyšet. Jsem pln naděje a doufání a jenom to vím určitě, že jsem se vynasnažil jít opět o krok aneb o více kupředu, než jsem šel ku příkladu ve Stabat mater aneb v jiných mých větších pracích."

Ve dnech 27. a 28. března 2013 zazní Requiem ve Smetanově síni Obecního domu.  Za řízení dirigenta Ondreje Lenárda uslyšíte špičkové sólisty Simonu Houda-Šaturovou, Kateřinu Jalovcovou, Miroslava Dvorského a Petera Mikuláše, dále Český filharmonický sbor Brno a samozřejmě orchestr FOK. V tomto hvězdném obsazení se můžete těšit na hluboký zážitek při poslechu jednoho z nejniternějších Dvořákových děl. Koncert bude jistě patřit k vrcholům jarní sezóny orchestru FOK.

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
NA TICKETPORTAL.CZ

Top