Změna představení: 20.1.2013 DONAHA! Národní divadlo moravskoslezské

S politováním musíme oznámit, že představení Donaha 20.1.2013  se pro nemoc v souboru mění na představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Vstupenky zůstávají v platnosti, nebo se vrací  v místě zakoupení nejpozději do 20. ledna 2013.

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení. V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu. V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese: reklamace@ticketportal.cz.

Top