ZRUŠENO: Vánoční hodina zpívání s Jaroslavem Uhlířem 15. 12.2012 od 14. hodin v KD Hronovická

Dle oznámení pořadatele je zrušen koncert Vánoční hodina zpívání s Jaroslavem Uhlířem, který se měl konat v sobotu 15. prosince od 14. hodin v KD Hronovická

Vstupné se vrací v místě zakoupení=zaplacení vstupenky.

 

V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – CardPay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00, anebo ji zaslat poštou na tutéž adresu.
V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětný přesunutý zápas jen jednou.

Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese: reklamace@ticketportal.cz.

Vstupné je v případě CardPay vraceno na tentýž účet, z jakého byly vstupenky uhrazeny.

V případě vstupenek obdržených na dobírku, musí zákazník vrátit originál vstupenky osobně či poštou též na adresu centrály, do průvodního dopisu je však potřeba napsat číslo účtu, na který bude vstupné zasláno zpět.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

TEAM Ticketportal

Top