ZMĚNA: SPIRITUÁL KVINTET 20.10.2012 17:00 Tábor

ZMĚNA:
Z technických důvodů se mění termín koncertu SPIRITUÁL KVINTET, který se měl původně odehrát 20.10.2012 od 17:00, Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor, Tábor.
Nový te
rmín:
20.10.2012 17:00 = 3.11.2012 17:00, Kostel Proměnění Páně na hoře Tábor, Tábor

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín a nové místo konání akce a není potřeba je vyměňovat. Zákazníci, kterým nový termín představení nevyhovuje, mohou vracet zakoupené vstupenky na původní termín pouze do data nového termínu 3.11.2012 představení takto:

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky na původní termín 20.10.2012 v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku na původní termín 20.10.2012 prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu.
V případě vstupenek na původní termín 20.10.2012 vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top