SYMF. ORCHESTR FOK - PINCHAS ZUKERMAN


SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
NA TICKETPORTAL.CZ


78. KONCERTNÍ SEZÓNAFOK used on | zaměřeno na


PINCHAS ZUKERMAN V KOMORNÍM CYKLU FOK
Nejsledovanější událostí cyklu Komorní hudba bude bezpochyby vystoupení hudební legendy Pinchase Zukermana, který je ve světě hudby znám jako fenomén již přes čtyřicet let.
Na recitálu 25. října provede s kanadskou klavíristkou Angelou Cheng díla Schumanna, Francka a Brahmse.
Koncert se koná pod záštitou J. E. Yaakova Levyho, velvyslance Státu Izrael v ČR
Top