PRAGUE CITY FESTIVAL - ZRUŠEN / CANCELED - INFO

Vážení zákazníci,

v minulých dnech jste jistě s politováním shledali, že druhý ročník Prague City Festivalu, který se měl konat ve dnech 29. - 30.6.2012 na pražském Výstavišti, byl zrušen.

Ačkoli společnost Ticketportal poskytla v zájmu zajištění řádného konání festivalu jeho pořadateli, společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o., veškerou podporu a pomoc, která byla v jejích silách, nepodařilo se společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. konání festivalu zajistit.

V tento okamžik jistě řešíte otázku, kdo a jakým způsobem Vám vrátí peníze, které jste za nákup vstupenky na Prague City Festival vynaložili. Jistě Vás jako první napadne obrátit se na společnost Ticketportal, u které jste vstupenky zakoupili.

Prosím vezměte v této souvislosti na vědomí, že společnost Ticketportal prodej vstupenek pouze zprostředkovává a jedná při prodeji vstupenek jménem na účet pořadatele akce; v tomto případě tedy jménem a na účet společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. Společnost Ticketportal veškeré finanční prostředky, které od Vás za prodej vstupenek inkasovala, již dříve převedla společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. Vzhledem k tomu, že společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. do dnešního dne finanční prostředky, ze kterých by bylo možné vstupné vracet, společnosti Ticketportal neposkytla, není společnost Ticketportal povinna, a bohužel není ani v jejích možnostech, vracení vstupného zajišťovat. Odpovědnost za vracení vstupného tak v tuto chvíli leží výhradně na společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o.

Společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. informaci o tom, jakým způsobem bude vracení vstupného zajišťovat, doposud neuveřejnila. Doporučujeme Vám tedy v příštích dnech sledovat internetové stránky www.punxnotdead.cz a www.cityfestival.cz, popřípadě kontaktovat přímo společnost PUNX NOT DEAD s.r.o. Aktuální informace budeme též průběžně uveřejňovat na našich stránkách.

Přestože společnost Ticketportal sama v souvislosti se zrušením Prague City Festivalu utrpěla značnou finanční ztrátu, neboť v zájmu podpory konání akce poskytla společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. dodatečné finanční prostředky nad rámec tržeb inkasovaných za prodej vstupenek, jsme připraveni poskytnout Vám při uplatnění nároku na vrácení vstupného vůči společnosti PUNX NOT DEAD s.r.o. pomoc a podporu. V případě potřeby nás v této věci můžete kontaktovat písemně na e-mailové adrese reklamace@ticketportal.cz.

Váš Ticketportal


Dear customers,

Unfortunately in the past few days you found out that the second year of Prague City Festival, which was supposed to take place on 29. - 30.6.2012 at Prague’s Výstaviště, was cancelled. 

Although the company Ticketportal did its best and provided all the necessary support and help to the organizing company PUNX NOT DEAD s.r.o. to ensure the festival would take place according to the planned schedule, the company PUNX NOT DEAD s.r.o. was not able to arrange and run the festival.

At this moment you surely wonder who and how will return you the money you spent for Prague City Festival tickets.  Your first thought is probably to contact the company Ticketportal, where you have bought your tickets. 

Please acknowledge that in this situation the company Ticketportal acts only as intermediary for the ticket sales and acts in the name and account of the event organizer; in this case in the name and account of company PUNX NOT DEAD s.r.o.  All financial resources from the ticket sales that the company Ticketportal collected from you were already transferred to the company PUNX NOT DEAD s.r.o.  Due to the fact that to this date the company PUNX NOT DEAD s.r.o. has not provided any financial resources back to the company Ticketportal for possible sales returns, the company Ticketportal is not obliged to return the money to the customers.  The responsibility for returning the money from ticket sales lays solely with the company PUNX NOT DEAD s.r.o.

The company PUNX NOT DEAD s.r.o. has not published any information about how it will arrange the money returns.  Therefore we recommend that in the coming days you monitor internet pages       www.punxnotdead.cz and www.cityfestival.cz, or possibly you contact directly the company PUNX NOT DEAD s.r.o.  We will publish the up-to-date information on our web pages. 

Since it was in our interest for the festival to take place, Ticketportal offered additional financial resources to the company PUNX NOT DEAD s.r.o. on top of revenues collected for ticket sales.  Although our company suffered substantial financial loss in connection with the cancellation of Prague City Festival, we areprepared to help and support you in claiming back your ticket money.  In case you need to contact us in regards to this matter, please feel free to do so by writing to our e-mail address reklamace@ticketportal.cz.

Your Ticketportal

Top