SYMF. ORCHESTR FOK - VELIKONOČNÍ FESTIVAL PRAHA


SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
NA TICKETPORTAL.CZ


DUBEN 2012

FOK used on | zaměřeno na

Velikonoční festival
Na duben připravil FOK již 4. ročník Velikonočního festivalu Praha (3. ̶ 24. 4. 2012).
Vizí pořadatele bylo vytvořit krátký, dramaturgicky sevřený festival, který by v době začínajícího jara a význačného křesťanského svátku nabídl obyvatelům hlavního města a jeho četným návštěvníkům atraktivní cyklus koncertů tematicky spjatých s tímto obdobím. Letošní nabídka koncertů obsáhne díla od středověku až po současnost, opět s důrazem na tvorbu duchovní.

Bližší info a vstupenky na Velikonoční festival Praha 2012   zde

SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
NA TICKETPORTAL.CZ

Top