NOVÝ TERMÍN: MIG 21 29.3.2012 Art IGY Centrum, České Budějovice

ZMĚNA: Z vážných zdravotních důvodů byl zrušen původní termín 29. 3. 2012 20:00 koncertu MIG 21 v Art IGY Centrum, Pražská 1247/24, České Budějovice.

Nový termín koncertu:
29.3.2012 20:00 = 31.5.2012 20:00, Art IGY Centrum, Pražská 1247/24, České Budějovice

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín koncertu, který nahrazuje původní, a není potřeba je vyměňovat. Zákazníci, kterým nový termín představení nevyhovuje, mohou vracet zakoupené vstupenky na původní termín pouze do data nového termínu koncertu takto:

Nárok na vrácení vstupného lze uplatnit oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.
V případě, že si zákazník zakoupil vstupenku prostřednictvím internetu – Cardpay – musí originál vstupenky vrátit přímo na centrále Ticketportal, Politických vězňů 15, Praha 1, 11000, anebo ji zaslat poštou se žádostí o vrácení vstupného s číslem účtu. V případě vstupenek vytištěných formou HOMEticket je potřeba současně zaslat či na místě vyplnit i čestné prohlášení, že si zákazník nárokuje vrácení peněz za předmětné představení jen jednou. Při vracení vstupenek vytištěných formou HOMEticket je možné kontaktovat centrálu sítě Ticketportal i na e-mailové adrese:
reklamace@ticketportal.cz.

Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Top