SYMF. ORCHESTR FOK - LEDEN 2012


SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
NA TICKETPORTAL.CZ


LEDEN 2012

Z BOHATÉ NABÍDKY LEDNOVÝCH KONCERTŮ VYBÍRÁME JEDEN NETRADIČNÍ KONCERT.
Pod dirigentskou taktovkou finského dirigenta Jari Hämäläinena se 11. a 12. 1. 2012 rozezní Smetanova síň Obecního domu převážně finskou hudbou.
První skladbou večera bude Cantus Arcticus, op. 61, současného finského skladatele Einojuhani Rautavaary, která bývá někdy také nazývaná jako "Koncert pro ptačí zpěv a orchestr".
Rautavaara pro skladbu sbíral nahrávky ptačího zpěvu v severním Finsku. Podařilo se mu v ní propojit zpěv ptáků s orchestrem v přirozený celek, a vytvořit tak atmosféru severské čisté krajiny.
Jako další zazní Labuť z Tuonely Jeanna Sibelia a večer završí Symfonie č. 2 B dur Alexandra Zemlinskeho, proslulého dirigent a zásadní osobností pražského hudebního života. Zemlinsky, mj. švagr a učitel Arnolda Schönberga, působil v letech 1911-1927 i v pražském Novém německém divadle.ZMĚNA PROGRAMU NA KONCERTECH 26. A 27. 1. 2012

Vzhledem k onemocnění šéfdirigenta FOK pana Jiřího Kouta, dochází k částečné změně programu koncertů 26. a 27. 1. 2012.
Namísto opery Modrovousův hrad bude na koncerty zařazen písňový cyklus pro mezzosoprán a komorní orchestr Letní noci Hectora Berlioze v provedení Eleny Zhidkove. Dirigentem koncertů bude Zdeněk Mácal.SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
NA TICKETPORTAL.CZ

Top