ČESKÁ FILHARMONIE RUŠÍ VÁNOČNÍ KONCERTY

Z důvodu vyhlášení státního smutku
za zesnulého prezidenta Václava Havla
Česká filharmonie ruší své Vánoční koncerty 21. a 22. prosince.
Náhradní termíny koncertů budou stanoveny v co možná nejkratší době.
Sledujte ČESKÁ FILHARMONIE - PROGRAM NA WWW.TICKETPORTAL.CZ

Případný požadavek na vrácení vstupného lze uplatnit
oproti předložení platné vstupenky v místě jejího zakoupení.

Kontakt pro vstupenky zakoupené prostřednictvím
platební karty a vytištěné individuálně (HOMEticket)
a pro vstupenky zaslané na dobírku:
Ticketportal.cz
reklamace@ticketportal.cz, +420 224 091 439

Top